Lịch chiếu phim Beta Giải Phóng

Giới thiệu về Beta Giải Phóng : Xem lịch chiếu phim và Mua vé xem phim tại Beta Giải Phóng. lichchieuphim.net - Xem Lịch chiếu toàn quốc đầy đủ & tiện lợi nhất. Rạp Beta Giải Phóng nằm ở Imperial Plaza - Thanh Xuân, được xây dựng với tiêu chuẩn rạp Hollywood, chuẩn âm thanh Dolby 7.1, màn hình lớn, sắc nét.

Địa chỉ : Tầng 3, Imperial Plaza, 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Beta Giải Phóng

Lịch chiếu phim Beta Giải Phóng hôm nay

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Beta Giải Phóng vào Thứ ba, ngày 06/12/2022

Beta Giải Phóng

Lịch chiếu phim Beta Giải Phóng ngày mai

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Beta Giải Phóng vào Thứ tư, ngày 07/12/2022

Beta Giải Phóng

Lịch chiếu phim Beta Giải Phóng 08/12/2022

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Beta Giải Phóng vào Thứ năm, ngày 08/12/2022

Beta Giải Phóng

Lịch chiếu phim Beta Giải Phóng 09/12/2022

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Beta Giải Phóng vào Thứ sáu, ngày 09/12/2022

Beta Giải Phóng

Lịch chiếu phim Beta Giải Phóng 10/12/2022

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Beta Giải Phóng vào Thứ bảy, ngày 10/12/2022

Beta Giải Phóng

Lịch chiếu phim Beta Giải Phóng 11/12/2022

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Beta Giải Phóng vào Chủ nhật, ngày 11/12/2022

Beta Giải Phóng

Lịch chiếu phim Beta Giải Phóng 12/12/2022

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Beta Giải Phóng vào Thứ hai, ngày 12/12/2022