Lịch chiếu phim Beta Giải Phóng

Giới thiệu về Beta Giải Phóng : Xem lịch chiếu phim và Mua vé xem phim tại Beta Giải Phóng. lichchieuphim.net - Xem Lịch chiếu toàn quốc đầy đủ & tiện lợi nhất. Rạp Beta Giải Phóng nằm ở Imperial Plaza - Thanh Xuân, được xây dựng với tiêu chuẩn rạp Hollywood, chuẩn âm thanh Dolby 7.1, màn hình lớn, sắc nét.

Địa chỉ : Tầng 3, Imperial Plaza, 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Beta Giải Phóng

Lịch chiếu phim Beta Giải Phóng hôm nay

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Beta Giải Phóng vào Chủ nhật, ngày 16/06/2024

Beta Giải Phóng

Lịch chiếu phim Beta Giải Phóng ngày mai

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Beta Giải Phóng vào Thứ hai, ngày 17/06/2024

Beta Giải Phóng

Lịch chiếu phim Beta Giải Phóng 18/06/2024

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Beta Giải Phóng vào Thứ ba, ngày 18/06/2024

Beta Giải Phóng

Lịch chiếu phim Beta Giải Phóng 19/06/2024

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Beta Giải Phóng vào Thứ tư, ngày 19/06/2024

Beta Giải Phóng

Lịch chiếu phim Beta Giải Phóng 20/06/2024

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Beta Giải Phóng vào Thứ năm, ngày 20/06/2024

Beta Giải Phóng

Lịch chiếu phim Beta Giải Phóng 21/06/2024

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Beta Giải Phóng vào Thứ sáu, ngày 21/06/2024

Beta Giải Phóng

Lịch chiếu phim Beta Giải Phóng 22/06/2024

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Beta Giải Phóng vào Thứ bảy, ngày 22/06/2024

Phim Đang Chiếu

Sóng Triều
Sóng Triều

Tide * T13 * 1h22' *


Bẫy Nuốt Mạng
Bẫy Nuốt Mạng

The Plot * T16 * 1h39' *


Thầy Trừ Tà
Thầy Trừ Tà

The Exorcism * 1h33' *


Đừng Mở Cửa
Đừng Mở Cửa

DOOR * T18 * 1h35' *


Cửu Long Thành Trại: Vây Thành
Cửu Long Thành Trại: Vây Thành

Khởi chiếu * 14/06/2024 * Thời lượng * 125 phút * Giới hạn tuổi * T18


Tin mới