Lịch chiếu phim Lotte Hà Đông

Giới thiệu về Lotte Hà Đông : Lịch chiếu phim Lotte Hà Đông- rạp Lotte toàn quốc đầy đủ & tiện lợi nhất. Lotte Hà Đông tại Mê Linh Plaza Hà Đông là cụm rạp thứ 5 của Lotte trên toàn quốc. Lotte Hà Đông là 1 trong những cụm rạp đầu tiên mang trải nghiệm ghế đôi đến Hà Nội.

Địa chỉ : Tầng 4 Mê Linh Plaza, Tô Hiệu, Hà Đông, Tp. Hà Nội
Lotte Hà Đông

Lịch chiếu phim Lotte Hà Đông hôm nay

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Lotte Hà Đông vào Thứ hai, ngày 30/01/2023

Lotte Hà Đông

Lịch chiếu phim Lotte Hà Đông ngày mai

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Lotte Hà Đông vào Thứ ba, ngày 31/01/2023

Lotte Hà Đông

Lịch chiếu phim Lotte Hà Đông 01/02/2023

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Lotte Hà Đông vào Thứ tư, ngày 01/02/2023

Lotte Hà Đông

Lịch chiếu phim Lotte Hà Đông 02/02/2023

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Lotte Hà Đông vào Thứ năm, ngày 02/02/2023

Lotte Hà Đông

Lịch chiếu phim Lotte Hà Đông 03/02/2023

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Lotte Hà Đông vào Thứ sáu, ngày 03/02/2023

Lotte Hà Đông

Lịch chiếu phim Lotte Hà Đông 04/02/2023

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Lotte Hà Đông vào Thứ bảy, ngày 04/02/2023

Lotte Hà Đông

Lịch chiếu phim Lotte Hà Đông 05/02/2023

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Lotte Hà Đông vào Chủ nhật, ngày 05/02/2023