Lịch chiếu phim DCINE Bến Thành

Giới thiệu về DCINE Bến Thành : Xem lịch chiếu, giá vé của rạp DCINE Bến Thành nhanh nhất tại lichchieuphim.net.com!

Địa chỉ :
DCINE Bến Thành

Lịch chiếu phim DCINE Bến Thành hôm nay

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp DCINE Bến Thành vào Thứ tư, ngày 21/02/2024

DCINE Bến Thành

Lịch chiếu phim DCINE Bến Thành ngày mai

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp DCINE Bến Thành vào Thứ năm, ngày 22/02/2024

DCINE Bến Thành

Lịch chiếu phim DCINE Bến Thành 23/02/2024

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp DCINE Bến Thành vào Thứ sáu, ngày 23/02/2024

DCINE Bến Thành

Lịch chiếu phim DCINE Bến Thành 24/02/2024

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp DCINE Bến Thành vào Thứ bảy, ngày 24/02/2024

DCINE Bến Thành

Lịch chiếu phim DCINE Bến Thành 25/02/2024

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp DCINE Bến Thành vào Chủ nhật, ngày 25/02/2024

DCINE Bến Thành

Lịch chiếu phim DCINE Bến Thành 26/02/2024

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp DCINE Bến Thành vào Thứ hai, ngày 26/02/2024

DCINE Bến Thành

Lịch chiếu phim DCINE Bến Thành 27/02/2024

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp DCINE Bến Thành vào Thứ ba, ngày 27/02/2024

Phim Đang Chiếu

Đào, Phở Và Piano
Đào, Phở Và Piano

Dao, Pho Va Piano *


Lễ Trừ Tà
Lễ Trừ Tà

The Exorcists * 1h25' *


Oke, Chị Đại
Oke, Chị Đại

Okay! Madam * T16 *


Cún Cưng Đại Náo Nhà Hát
Cún Cưng Đại Náo Nhà Hát

Khởi chiếu * 16/02/2024 * Thời lượng * 75 phút * Giới hạn tuổi * P


Nàng Thơ Của Miller
Nàng Thơ Của Miller

Khởi chiếu * 16/02/2024 * Thời lượng * 93 phút * Giới hạn tuổi * T18


Tin mới