Lịch chiếu phim Đông Kinh Cinema

Giới thiệu về Đông Kinh Cinema : Lịch chiếu phim Đông Kinh Cinema- Lịch chiếu rạp toàn quốc đầy đủ & tiện lợi nhất. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch, chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Điện Ảnh – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan Nhà nước có liên quan. Tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Địa chỉ : Số 03 đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn
Đông Kinh Cinema

Lịch chiếu phim Đông Kinh Cinema hôm nay

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Đông Kinh Cinema vào Thứ ba, ngày 06/12/2022

Đông Kinh Cinema

Lịch chiếu phim Đông Kinh Cinema ngày mai

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Đông Kinh Cinema vào Thứ tư, ngày 07/12/2022

Đông Kinh Cinema

Lịch chiếu phim Đông Kinh Cinema 08/12/2022

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Đông Kinh Cinema vào Thứ năm, ngày 08/12/2022

Đông Kinh Cinema

Lịch chiếu phim Đông Kinh Cinema 09/12/2022

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Đông Kinh Cinema vào Thứ sáu, ngày 09/12/2022

Đông Kinh Cinema

Lịch chiếu phim Đông Kinh Cinema 10/12/2022

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Đông Kinh Cinema vào Thứ bảy, ngày 10/12/2022

Đông Kinh Cinema

Lịch chiếu phim Đông Kinh Cinema 11/12/2022

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Đông Kinh Cinema vào Chủ nhật, ngày 11/12/2022

Đông Kinh Cinema

Lịch chiếu phim Đông Kinh Cinema 12/12/2022

Đón xem các bộ phim được chiếu bởi rạp Đông Kinh Cinema vào Thứ hai, ngày 12/12/2022